Σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας περνάμε μέσα από διάφορες διαδικασίες οι οποίες δημιουργούν συγκεκριμένα μοτίβα για το ποιοι είμαστε. Ως μαθητής με λιγότερο ικανοποιητικό βαθμό σκεφτόμαστε ότι δεν είμαστε έξυπνοι. Συγκρίνουμε τον εαυτό μας με ένα λαμπερό είδωλο της ταινίας και νιώθουμε ότι δεν είμαστε ελκυστικοί. Σε σχέσεις…